Search. Som det borde vara.

Vårt mål är att leverera långsiktiga rekryteringslösningar på ett nytänkande sätt.
Tillsammans har vi utfört över …

Operativa rekryteringar

Styrelse- utvärderingar

Styrelserekryteringar, varav ...

... kvinnliga styrelseledamöter

Executive Search

Vi rekryterar VD, ledande befattningshavare och andra nyckelroller med hjälp av moderna verktyg med hög validitet. Grundat på en analys av företagskulturen och kandidatens kunskap, förmåga och motivation säkerställer vi att varje rekrytering blir en långsiktig lösning.

Styrelse

Vi har genomfört fler än 250 styrelserekryteringar, varav 50 % kvinnor, till bolag i de flesta branscher med olika typer av ägare. Vi hjälper även till med regelbunden utvärdering vilket är en självklarhet för professionella styrelser.

Följ oss för att se alla publika rekryteringar

Executive Search

Vi rekryterar VD och andra nyckelbefattningar genom att använda moderna verktyg med hög validitet. För oss är den långsiktiga lösningen essentiell.

Styrelserekrytering

Vi har genomfört över 250 styrelserekryteringar, varav 50% kvinnor, till bolag i de flesta branscher med olika typer av ägare.

Styrelseutvärdering

Genom lång erfarenhet av styrelseutvärderingar förstår vi vikten av en bolagsanpassad, skräddarsydd utvärdering, där såväl enkät som djupintervjuer fokuserar på de viktigaste områdena för varje enskilt bolag.

Våra styrkor
”Kunskap i all ära… Förmåga och motivation är de faktorer som avgör om en rekrytering blir långsiktigt lyckad.”
”Kunskap i all ära… Förmåga och motivation är de faktorer som avgör om en rekrytering blir långsiktigt lyckad.”
R

Analys

Företagskulturanalys säkerställer rätt person på rätt plats

R

Intervju

Kompetensbaserade intervjuer mäter kunskap, förmåga och motivation

R

Assessment

Tester och assessments förstärker en fördomsfri rekrytering

R

Employer Brand

Förmedlar kundens arbetsgivarvarumärke redan i rekryteringsfasen

3 egenskaper framtidens arbetsgivare letar efter

3 egenskaper framtidens arbetsgivare letar efter

Idag kan man läsa en artikel var och varannan dag om att robotarna kommer att ta över så gott som alla våra jobb. Men låt oss se förbi den värsta skrämselpropagandan och istället fokusera på hur vi bäst kan anpassa oss till konsekvenserna av AI (artificiell...

läs mer
Våga investera i styrelsen!

Våga investera i styrelsen!

Vid chefsrekrytering och andra nyckelbefattningar är det mer regel än undantag att ta in professionell hjälp för att säkerställa en opartisk, högkvalitativ process och finna bästa möjliga kandidat för jobbet. Att rekrytera fel är dyrt och tidskrävande!  Varför gäller...

läs mer
De flesta rekryteringar baseras på lögner

De flesta rekryteringar baseras på lögner

Vi på Stardust Search förundrar oss över hur våra samtida rekryteringsprocesser oftast ser ut. På ena sidan sitter den rekryterande organisationen och skryter om hur bra det är att jobba just där. Man lyfter fram alla fantastiska utvecklingsmöjligheter och förmåner som erbjuds, men undviker oftast att nämna vad som inte fungerar så bra, eller vilka reella utmaningar man står inför.

läs mer
Birger Jarlsgatan 33
SE-111 45 Stockholm
info@stardustsearch.com

Stardust Search