Våga investera i styrelsen!

av | nov 17, 2017 | Styrelse

Vid chefsrekrytering och andra nyckelbefattningar är det mer regel än undantag att ta in professionell hjälp för att säkerställa en opartisk, högkvalitativ process och finna bästa möjliga kandidat för jobbet. Att rekrytera fel är dyrt och tidskrävande!  Varför gäller detta inte i lika stor utsträckning när det kommer till styrelseledamöter? De är kanske de viktigaste rekryteringarna av alla!

Med många års erfarenhet av styrelserekrytering och styrelseutvärdering ser vi på Stardust Search några olika faktorer som förklarar detta fenomen.

Övertro på eget nätverk

”Vi har ett tillräckligt relevant eget nätverk”. ”Det har alltid gått bra hittills att hitta ledamöter”. Två vanliga argument vi möter som förklaring till varför många valberedningar inte anlitar hjälp.  Sanningen är dock att ingen valberedare sanningsenligt kan säga att de känner alla relevanta och tillgängliga kandidater vare sig det gäller att hitta:

  • specifika branschkunskaper
  • erfarenheter av olika konjunkturer och faser i ett bolags utveckling
  • kön – särskilt inte kvinnor när huvuddelen av valberedarna är män
  • utbildning – tänka bredare än ekonomer och ingenjörer
  • ålder – en styrelse kan må mycket bra av viss åldersspridning
  • geografisk tillhörighet – många duktiga kandidater finns utanför Stockholm
  • och kanske viktigast av allt; förmåga och motivation att leverera på det specifika uppdraget. Sådant som en professionell rekryterare kan säkerställa.

Bekvämlighet och tidsnöd

Människan är av naturen lat, och valberedare och ägare är sannolikt inget undantag. Det är enkelt och bekvämt att fråga någon som redan är välbekant på ett eller annat sätt. Då undviks formaliserade processer som tar tid; med intervjuer och synkning av kalendrar för övriga i valberedningen.

Till det kommer timingen; det är inte ovanligt att nomineringsarbetet i många styrelser kommer igång runt eller strax efter jul när kallelse till stämma snart ska gå ut. Då är det svårt att hinna med att ta in hjälp, och enklare att rekrytera någon genom ett samtal över telefon. Kruxet är att de mest populära kandidaterna oftast fångas upp tidigt på hösten, och tvingas därmed tacka nej till uppdrag som föreslås sent i tiden.

Rädsla för det okända

En annat mänskligt drag som gör sig påmind är tryggheten i att känna de som ska väljas in i styrelsen – veta vad de tycker, hur de reagerar i beslutssituationer, och förstå var lojaliteter finns och inte finns. En homogen grupp med personer som delar värderingar, bakgrund och erfarenheter är tryggt och enkelt för en ägare och ordförande att hantera.

Att en ny ledamot som hämtas utanför det egna nätverket kan tillföra andra perspektiv, nytt kunnande och erfarenheter som kan stärka styrelsens arbete och beslut är förståeligt i teorin, men i praktiken kan det vara avskräckande. Att en rekryterare därmed kommer föreslå kandidater som (förhoppningsvis) bidrar med allt detta nya och osäkra kan då vara skäl nog till att avstå hjälp i processen.

Snålhet

Det kostar att anlita rekryteringshjälp även för styrelserekryteringar. Men borde det inte vara värt att betala för de viktigaste befattningarna i ett bolag, som är ytterst ansvariga för bolagets verksamhet, strategi och mål, och som ansvarar för tillsättning och avsättning av VD, när bolaget utan tvekan betalar för operativa befattningar?

Kostnaden för en styrelserekrytering är en liten investering i förhållande till vad det ger i form av breddat kunnande i styrelsen, minskade operativa risker på grund av ökad heterogenitet som säkerställer bredare diskussioner, dynamik och ifrågasättande och därmed sannolikt fler genomtänkta  affärsbeslut som  långsiktigt ökar bolagets lönsamhet.

Rekommenderad läsning

Pin It on Pinterest