Varför man behöver ta tempen på styrelsen

av | aug 29, 2017 | Styrelse

Hösten är här och med den hög tid att utvärdera styrelsens arbete under året som varit. Vad har funkat bra i styrelsearbetet och vad kan utvecklas vidare? Ägnar styrelsen tiden till rätt frågor och kommer alla till tals? Och vilka kompetenser behöver styrelsen framåt med tanke på de utmaningar som bolaget står inför? Flera viktiga frågor som en styrelseutvärdering kan besvara.

En återkommande styrelseutvärdering är för många bolag och verksamheter idag en självklarhet. Sedan svensk kod för bolagsstyrning började uppmana till regelbundna styrelseutvärderingar har allt fler bolag infört detta. Det är dock inte enbart koden i sig som gjort att användandet av styrelseutvärdering ökat, utan att styrelserna själva upptäckt att det leder till ett effektivare och mer dynamiskt styrelsearbete.

En utvärdering hjälper styrelsearbetet att utvecklas eftersom svagheter och problemområden uppmärksammas, diskuteras och hanteras. Här till kommer också signalvärdet till alla ledamöter att de gemensamt är ansvariga, får komma till tals, och har möjlighet att påverka arbetet framåt.

Det finns även andra positiva effekter av en utvärdering. Ligger utvärderingen rätt i tiden, d v s på hösten i samband med valberedningsarbetet, är den ett bra och talande underlag för att se vilka kompetenser som saknas i styrelsen och vilka kravprofilerna bör vara vid rekrytering av nya ledamöter till kommande års stämma. Tyvärr stannar resultatet av utvärderingen ibland hos styrelsen och kommer inte valberedningen till handa. Vi uppmanar därför valberedningarna att som en naturlig del av sitt årliga arbete begära in en kopia av styrelseutvärderingens resultat!

En annan positiv faktor som märkts och påverkar i de styrelserekryteringar vi gör är att en återkommande utvärdering ger en mer professionell bild av bolaget och styrelsen. Det signalerar att det här är en styrelse som tar sitt uppdrag på allvar, och som är måna om att kontinuerligt utveckla sitt arbete. För vissa kandidater till en styrelsebefattning kan detta påverka intresset, och i vissa fall vara avgörande för om kandidaten vill ta uppdraget.

Så hur ofta ska en utvärdering göras? Lämpligen gör styrelsen en årlig utvärdering där extern hjälp tas in med viss regelbundenhet. Hur ofta extern och oberoende hjälp behövs beror på förändringstakten i styrelsens sammansättning och hur styrelsearbetet fungerar. Om styrelsen har ett väl fungerade arbete och en lagom succession så föreslås en egen utvärdering ungefär vartannat år och med extern hjälp vartannat år. Då säkerställs en objektiv utvärdering där ledamöterna kan tala fritt med oberoende part och där även ordförande blir utvärderad med regelbundenhet.

Stardust Search har gedigen erfarenhet av styrelseutvärdering och kan hjälpa er att ta tempen på just er styrelse. Är det dags i år?

Rekommenderad läsning

Pin It on Pinterest