Board Analyzer

Vem vill inte ha sveriges bästa styrelse?

I januari 2020 skärptes Svensk kod för bolagsstyrning som uppmanar bolag och organisationer att genomföra årliga styrelseutvärderingar. Stardust Search och TeamEngine har tagit fram ett modernt utvärderingsverktyg som skräddarsys efter era behov. Vi kan sedan hjälpa er att översätta utvärderingens resultat för att skapa påtaglig och långsiktig förbättring och värde.

Från strategi till resultat

Board Analyzer är ett modernt verktyg för att kontinuerligt analysera och utveckla en styrelse och VD:s prestationer. Målet är att öka effektivitet, lönsamhet och aktieägarvärde i företaget. Board Analyzer består av 3 delar:

Puls-mätning

PULS-mätningen är 6–8 frågor efter varje styrelsemöte som ger en ögonblicksbild av kvaliteten på just det enskilda mötet

VD- OCH STYRELSEANALYS

VD-och Styrelseanalysen genomförs årligen för att utvärdera styrelsen och/eller VD. Fokus är på långsiktiga strategiska frågor, till exempel att VD har rätt kompetens för uppdraget, att styrelsen följer en strategisk plan och bidrar till innovation och förnyelse i företaget.

Workshop

Workshopen med styrelsen innebär att styrelsen tillsammans med en konsult arbetar fram en konkret och användbar åtgärdsplan som bygger på analysens resultat. Allt i syfte att förbättra samarbetet i gruppen och öka effektiviteten.

Board Analyzer – för dig som …

 • Inser värdet i en väl fungerande styrelse och VD som aktivt bidrar till företagets eller organisationens utveckling och lönsamhet
 • Vill ha en kvalitetskontroll av styrelsens och VD:s arbete Är noterade på en officiell handelsplats/börs och därmed följer koden för Svensk Bolagsstyrning som i p.8.1 och 8:2 har krav på regelbundna analyser av styrelse och VD
 • Är i en tillväxtfas och vill försäkra er om att ni har rätt VD och ledamöter i styrelsen med kompetens för att möta framtiden
 • Vill ge valberedningen ett bra underlag för att besluta om styrelsens sammansättning eller VD:s fortsatta förtroende eller för att matcha ett ägardirektiv
 • Inser värdet av att investera en halv dag om året för att i en workshop utveckla styrelsens arbete
 • Vill äga data och ha kontroll på informationen, samlad i en egen portal för att följa utvecklingen över åren

»Board Analyzer – utvecklat av styrelseproffs,
för styrelseproffs«

Survey Manager

Survey Manager är ett verktyg från TeamEngine och ligger till grund för
Board Analyzer.

 • Användarvänligt undersökningsverktyg
 • Ni kan skapa egna frågeformulär eller administrera tjänsten i egen regi med hjälp av färdiga mallar
 • Resultatet presenteras med en modern och pedagogisk grafik som ökar förståelsen och engagemanget i gruppen
 • Tryggt, säkert och med lagring i Sverige
 • Enkelt att komma igång och hjälp dygnet runt
 • Jämför resultaten mellan tidigare genomförda undersökningar
P

Board Analyzer

Board Analyzer är ett verktyg från Stardust Search som hjälper er att skapa förändring och värde av er styrelseutvärderingen.

 • Skräddarsytt för just er verksamhet
 • Ett komplett batteri av genomarbetade och relevanta frågor som täcker styrelsens och VDs uppdrag
 • Workshop som skapar skillnad! Professionella Talent Managementkonsulter med djup kunskap och erfarenhet av grupputveckling leder en workshop i syfte att identifiera förbättringsområden och tillsammans med styrelsen besluta om konkreta åtgärder
 • Åstadkommer ett resultatat och skapar genomförandekraft – från ord till handling
  Skräddarsydda presentationer för valberedningar och ägare om så önskas
 • Allt från administration till analys och leverans – ett fullserviceerbjudande som ger styrelsens ordförande minimalt med eget arbete

SURVEY MANAGER

 • Användarvänligt undersökningsverktyg
 • Egna frågeformulär eller enkla mallar
 • Modern och pedagogisk grafik

BOARD ANALYZER

 • Survey Manager
 • Pulsmätningar
 • Styrelseutvärdering
 • Workshop

BOARD ANALYZER +

 • Survey Manager
 • Pulsmätningar
 • Styrelseutvärdering
 • Workshop
 • VD-utvärdering

Kontakt

Christine Martin
070-668 26 68
christine.martin@stardustsearch.com

Charlotta Wikström
073-755 26 92
charlotta.wikstrom@stardustconsulting.se

Vänligen kontakta mig!

Dela med en vän!

 • (Fyll i summan av siffrorna)

"Låt inte styrelseutvärderingen bara bli en 'check-in-the-box-aktivitet'. Board Analyzer hjälper dig att åstadkomma konkreta förbättringar"

Övertyga dig själv
Enklaste sättet att övertyga dig själv om kvaliteten på Board Analyzer är att kontakta någon av våra kunder som vi redan har genomfört en styrelse och VD-analys med oss.

Välkommen att höra av dig om du vill prata med någon av dem!

Birger Jarlsgatan 33
SE-111 45 Stockholm
info@stardustsearch.com