Employer Branding

Vi är specialister på att tydliggöra och stärka arbetsgivarvarumärken

Genom att kartlägga, identifiera och utveckla våra kunders arbetsgivarvarumärke bidrar vi till att stärka och skapa långsiktig trovärdighet internt och på den externa talangmarknaden.

Trovärdiga och särskiljande varumärken skapar engagemang och bygger framgång idag och imorgon.

Genom analyser och aktiviteter bidrar vi till att tydliggöra och stärka den interna bilden av företaget som arbetsgivare kopplat till kultur, värderingar, affärsstrategi och vision. Ett arbetsgivarvarumärke som utvecklats inifrån blir starkare, skapar en trovärdighet internt och stärker kommunikationen på den externa talangmarknaden. Resultatet? En tydligare arbetsgivare som kan hålla det man lovar!

Vår input? Bidra till ett väldefinierat employer branding-arbete för långsiktiga och hållbara kopplingar till företagets prioriterade rekryterings- och talent managementinitiativ.

Styrkan? Ett affärsdrivet HR som långsiktigt stöttar företagets strategier och mål. Våra projekt har som mål att utveckla och effektivisera arbetet med bolagets talangtillväxt.

I dagens transparenta värld behöver varumärket som helhet spegla det som pågår internt, varje dag

​Hur gör vi det? Genom en väldefinierad process hjälper vi er att analysera, definiera och aktivera ert employer brand. Vi anpassar upplägg utifrån era behov och utmaningar – det är vårt utgångsläge. Genom konsulternas gemensamma erfarenheter från HR och Marknad kopplar vi ett helhetsgrepp i analys och genomförande.

Ännu starkare blir vi genom Stardust ”Family&Friends” koncept. Tillsammans levererar vi alltifrån undersökning, analys och strategi till konceptualisering, genomförande av kommunikations- och aktiveringsplaner samt uppföljning.

Behöver ni hjälp med att förtydliga ert employer brand? Vill ni veta hur ni bäst engagerar, behåller och attraherar rätt talanger? Är ni nyfikna på hur ert arbetsgivarvarumärke kan bidra till ökad lönsamhet? Hör då av dig oss!

 

Nyfiken och vill veta mer?

Trovärdiga och särskiljande varumärken skapar engagemang och bygger framgång idag och imorgon.

Pin It on Pinterest