Search. Som det borde vara.

Our goal is to deliver long-term recruitment solutions in a new way.
Tillsammans har vi utfört över …

rekryteringar, varav > ...

... percent kvinnor &

+ assessments

Executive Search

Vi rekryterar VD, ledande befattningshavare och andra nyckelroller med hjälp av moderna verktyg med hög validitet. Grundat på en analys av företagskulturen och kandidatens kunskap, förmåga och motivation säkerställer vi att varje rekrytering blir en långsiktig lösning.

Styrelse

Vi erbjuder styrelserekrytering med hjälp av erfarna rådgivare som har förståelse för styrelsers behov och utmaningar i olika skeden av ett bolags utveckling. Vi hjälper även till med regelbunden utvärdering vilket är en självklarhet för professionella styrelser.

Inhouse-search

Traditionella search-uppdrag är ofta ineffektiva i sammanhang där det råder stor talangbrist och i de situationer föreslår vi ett upplägg som vi kallar Inhouse Search. Vi placerar en konsult hos er som finner och engagerar de rätta talangerna och tar samtidigt en aktiv del i ert employer branding-arbete.

Assessment

En av våra mest centrala byggstenar för att säkerställa en objektiv och fördomsfri rekrytering är assessment. Vi har egna certifierade konsulter som genomför tester, tolkar och analyserar de, samt återkopplar till både kandidater och klienter för att ge en insiktsfull upplevelse.

Utbildning

Rekrytera bättre så når du bättre finansiella resultat. Låt oss berätta hur du kan nå mer lönsamhet genom bättre rekrytering. Vi ger dig moderna och objektiva metoder och verktyg som hjälper dig att göra fler lyckade rekryteringar, identifiera fler högpresterare, få djupare insikt om kandidaters styrkor och utvecklingsbehov och – sist men inte minst – du får mångfald på köpet!

Executive Search

Vi rekryterar VD och andra nyckelbefattningar genom att använda moderna verktyg med hög validitet. För oss är den långsiktiga lösningen essentiell.

Styrelse

Vi erbjuder styrelserekrytering med hjälp av erfarna rådgivare som har förståelse för styrelsers behov och utmaningar i olika skeden av ett bolags utveckling. Vi hjälper även till med regelbunden utvärdering vilket är en självklarhet för professionella styrelser.

Inhouse-search

Traditionella search-uppdrag är ofta ineffektiva i sammanhang där det råder stor talangbrist och i de situationer föreslår vi ett upplägg som vi kallar Inhouse Search. Vi placerar en konsult hos er som finner och engagerar de rätta talangerna och tar samtidigt en aktiv del i ert employer branding-arbete.

Assessment

En av våra mest centrala byggstenar för att säkerställa en objektiv och fördomsfri rekrytering är assessment. Vi har egna certifierade konsulter som genomför tester, tolkar och analyserar de, samt återkopplar till både kandidater och klienter för att ge en insiktsfull upplevelse.

Utbildning

Rekrytera bättre så når du bättre finansiella resultat. Låt oss berätta hur du kan nå mer lönsamhet genom bättre rekrytering. Vi ger dig moderna och objektiva metoder och verktyg som hjälper dig att göra fler lyckade rekryteringar, identifiera fler högpresterare, få djupare insikt om kandidaters styrkor och utvecklingsbehov och – sist men inte minst – du får mångfald på köpet!

Följ oss för att se alla publika rekryteringar
Våra styrkor
”Kunskap i all ära… Förmåga och motivation är de faktorer som avgör om en rekrytering blir långsiktigt lyckad.”
”Kunskap i all ära… Förmåga och motivation är de faktorer som avgör om en rekrytering blir långsiktigt lyckad.”
R

Analys

Företagskulturanalys säkerställer rätt person på rätt plats

R

Intervju

Kompetensbaserade intervjuer mäter kunskap, förmåga och motivation

R

Assessment

Tester och assessments förstärker en fördomsfri rekrytering

R

Employer Brand

Förmedlar kundens arbetsgivarvarumärke redan i rekryteringsfasen

Frukostseminarium

Frukostseminarium

24 oktober Styrelsesammansättning - som det borde vara Idag är det få som motsätter sig påståendet att 'det händer mycket just nu'. Organisationer utsätts för ett flertal megatrender som var för sig har en stor påverkan. Sammantaget leder detta till helt förändrade...

read more
Boklansering

Boklansering

Välkommen till höstens mest spännande boklansering: Från NAPOLEON till VOKA Onsdagen den 5 september kl.16-18 är du välkommen till lanseringen av vår bok Från NAPOLEON till VOKA på T-House Engelbrektsplan 1. Förutom att vi bjuder på en härlig afternoon tea buffet får...

read more
3 egenskaper framtidens arbetsgivare letar efter

3 egenskaper framtidens arbetsgivare letar efter

Idag kan man läsa en artikel var och varannan dag om att robotarna kommer att ta över så gott som alla våra jobb. Men låt oss se förbi den värsta skrämselpropagandan och istället fokusera på hur vi bäst kan anpassa oss till konsekvenserna av AI (artificiell...

read more
Birger Jarlsgatan 33
SE-111 45 Stockholm
info@stardustsearch.com

Stardust Search