Inhouse-search

Traditionella searchuppdrag är ofta ineffektiva i sammanhang där det råder stor talangbrist och i de situationer föreslår vi ett upplägg som vi kallar Inhouse Search. Det är ett upplägg där vi jobbar med er, inte för er.

Har ni svårt att hitta de rätta talangerna?

Så här går det till: Vi identifierar rätt konsult som hjälper er att på ett långsiktigt och strategiskt sätt bearbeta de talangerna som ni efterfrågar. Tillsammans identifierar vi behoven och jobbar utifrån ett employer branding-perspektiv. Vår konsult tar sig an att t.ex.:

  • Arbeta med nätverksrekrytering, dvs kartlägga och bearbeta era medarbetares personliga nätverk på ett nytänkande sätt.
  • Driva employer brandingfrämjande aktiviteter via t ex sociala medier.
  • Bjuda in identifierade talanger till företagsevenemang så som learning lunches och föreläsningar.
  • Identifiera så kallade tvillingprofiler till era högpresterande medarbetare genom att t ex kartlägga deras vanor och intressen.
  • Vara aktiv och söka kontakt med kandidater i relevanta kanaler.
  • Lägga örat till marken och engagera medarbetarna i att hitta flera kollegor.

 

I branscher där vi slåss om talangerna krävs tålamod och ett strukturerat arbete för att bygga en talangpool. Vi behöver engagera och hålla kontakten med kandidater över en längre tid innan resultaten syns – då är inhouse search ofta ett mer effektivt och framgångsrikt alternativ jämfört med att beställa specifika rekryteringsuppdrag för enskilda positioner.

Har ni för lite resurser för att jobba mer effektivt med att rekrytera utifrån ett employer branding perspektiv?

I tillägg till att hjälpa er att identifiera och bearbeta de talangerna ni har behov av kan vi samtidigt hjälpa er med att:

  • Strukturera upp er rekryteringsprocess
  • Välja och implementera rekryteringssystem
  • Utbilda era medarbetare i intervjuteknik

Låt oss hjälpa er att arbeta mer effektivt med rekrytering som er förlängda arm

Välkommen att höra av dig till oss!

Vill du veta mera hur ett Inhouse Search upplägg kan skräddarsys utifrån era behov? Välkommen att kontakta oss! Vi kan också med glädje hänvisa dig till någon av våra nöjda kunder som vi redan hjälper med Inhouse Search.

Birger Jarlsgatan 33
SE-111 45 Stockholm
info@stardustsearch.com