Martin Abenius

Martin är Stardust Searchs eminenta representant i Göteborg. Han har över 20 års erfarenhet inom området Life Science och även haft operativa roller på ledningsnivå i andra branscher som t.ex bygg och anläggning. Martin arbetar nära uppdragsgivaren och på så sätt skapar han en bra känsla för företagets kultur och värderingar, något som är helt avgörande för att hitta den rätta kandidaten.

Martin Abenius

070-222 13 40

Birger Jarlsgatan 33
SE-111 45 Stockholm
info@stardustsearch.com