Karriärcoaching

Enkelt kan man säga att upplägget i Karriärcoaching omfattar tre steg;

 1. Inåt – med hjälp av de initiala analyserna med tillhörande feedback får du en snabbstart och hjälp att reflektera inåt, över dig själv, dina styrkor och utmaningar.
 2. Utåt – baserat på det du kommer fram till i steg 1 får du stöd att reflektera ”Utåt”, d v s, givet dina gjorda insikter, vad kan möjliga vägar framåt vara?
 3. Framåt – när du valt alternativ och väg framåt i steg 2 får du stöd att göra en strategi och handlingsplan framåt, t ex utforma/anpassa din egen paketering och marknadsföring i form av CV, brev, nätverk med mera.

Vi på Stardust Search använder oss av ett forskningsbaserat verktyg från Decision Dynamics i vår karriärvägledning där du (eller dina medarbetare) börjar med att fylla i ett frågeformulär. Varje person få tilldelad en personlig konsult/coach som hjälper vi dig att tolka resultatet. Resultatet påvisar vilka drivkrafter du har – vad din hjärna säger, vad ditt hjärta säger och den eventuella skillnaden där emellan. Hur kan vi använda oss av den här insikten? Här en en lista på olika förslag:

 • För att åstadkomma en djupare självinsikt
 • För att förstå och engagera dina medarbetare
 • För att se matchningen mellan dig och ditt företagskultur
 • För att förstå, förbättra kommunikationen och samverka bättre med dina kollegor
 • För att utveckla & komplettera mångfalden i ditt team eller ledningsgrupp
 • Som underlag för utvecklingssamtal
 • I urval och rekrytering

Vi erbjuder även ett Executive Outplacement program.

I ett läge då man gjort upp om att lämna den nuvarande arbetsgivaren och fått ett Outplacement paket kan man som erfaren chef och ledare på Executive nivå ofta ha ett större behov av att reflektera över och bli coachad i vad som är rätt jobb snarare än att bara hitta ett nytt jobb. Många gånger har man på Executive nivå inte problem med att hitta ett nytt jobb utan vill snarare använda coachingen till egen personlig reflexion, utveckling eller annat – för att hitta just ”rätt” jobb. Beroende på när i livet och karriären detta sker kanske man också vill reflektera över sin totala situation, d v s både professionellt och privat.

På Executive nivå krävs från coachens sida en stor lyhördhet och att kunna möta individen på dennes nivå och där denne befinner sig samt förstå situationen och rollerna man haft. Utöver detta krävs bra nätverk, dels i form av möjliga konsulter som kan svara upp mot individens behov – vad dessa nu än är – och dels i form av bra nätverk för att hjälpa individen hitta sitt ”rätta” jobb. När det gäller Executive Outplacement samarbetar vi med Stardust Executive som har erfarenhet av just denna typ av målgrupper och program.


Stardust-gruppen erbjuder företag i oroliga tider stöd på organisatorisk såväl som individnivå. Vårt systerbolag Stardust Consulting hjälper er att optimera er organisation för att möta framtiden, vilket kan omfatta alltifrån:

 • Arbetsrätt
 • Kompetensplanering
 • Organisationsanpassning
 • Chefsstöd
 • HR-stöd
 • Förändringsledning
 • Omstrukturering

 

Nyfiken och vill veta mer?

Hitta den optimala lösningen för att ta er till den framtida organisationen

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

Eller låt oss sätta dig i kontakt med en av våra nöjda kunder.

Pin It on Pinterest