Rådgivning, rekrytering och utvärdering för styrelser

På Stardust har vi kommit till insikten att sättet vi bedriver styrelsearbete på i Sverige är under stor förändring. Och om det inte är under förändring så tycker vi att det verkligen borde vara det.

Vi lever i en allt mer snabbföränderlig och oförutsägbar värld – det händer helt enkelt väldigt mycket just nu. Vi har anammat det amerikanska begreppet VUCA, eller VOKA på svenska, som på ett passande sätt beskriver den här världen (akronymen står för Volatilt, Osäkert, Komplext och Ambivalent).

För att fortsätta vara framgångsrika i VOKA-världen måste vi anpassa oss. Det gäller både oss som individer och som organisationer, men det gäller också vårt styrelsearbete. Styrelser kommer behöva bli ännu mer snabbrörliga, hantera ännu mer komplexitet och bli ännu mer funktionella.

Vi stöttar därför styrelser i förändring med hjälp av tre tjänster:

Styrelserådgivning

Vi stöttar styrelser inom områden som konfliktlösning, förbättrat samarbete och utveckling av gruppdynamik. Till vår hjälp har vi vårt systerbolag Stardust Consulting som är experter på att bygga effektiva team, och vi använder oss av deras lärdomar och applicerar det som är relevant i styrelsekontexten. Vi kan också coacha enskilda medlemmar eller agera mentorer i de fall det behövs. Mentorerna har själva gedigen styrelseerfarenhet.

Nyfiken och vill veta mer?

Styrelserekrytering

Vi hjälper dig att få rätt kompetenssammansättning i styrelsen för att möta nuvarande och framtida utmaningar. Vi kartlägger styrelsens existerande kompetens och hjälper er att ta fram kompletterande profiler. Självklart hjälper vi även till med att tillsätta de nya styrelserollerna.

Läs mer om styrelserekrytering

Styrelseutvärdering

Vi hjälper dig att genomlysa styrelsens och VD:s prestation med hjälp av vår egenutvecklade metod Board Analyzer. Metoden innehåller såväl en årlig utvärdering i enlighet med de nya riktlinjerna i Koden, och en regelbunden utvärdering för att skapa kontinuerliga förbättringar i styrelsearbetet.

Läs mer om styrelseutvärdering

Kontakt

Christine Martin
070-668 26 68
Maila Christine

Charlotta Wikström
073-755 26 92
Maila Charlotta

”Värdeskapande att få en oberoende professionell bedömning av potentiella ledamöters kompetens, förmåga och motivation, och att leta utanför de egna nätverken.”

Pin It on Pinterest