Styrelserekrytering

Rätt styrelsesammansättning är grunden till att en styrelse kan bidra med att öka värdet på bolaget, föreningen eller organisationen i fråga. Numera finns det otaliga studier på att team med hög mångfald är överlägsna på problemlösning och innovation.

Vi på Stardust Search erbjuder styrelserekrytering av erfarna rådgivare med förståelse för styrelsers behov och utmaningar i olika skeden av ett bolags utveckling.

”Bästa kandidaten finns oftast utanför det egna nätverket”

Att ta in extern hjälp för att rekrytera VD eller andra nyckelbefattningar är sedan länge en självklarhet. Allt för att säkerställa en bred, oberoende sökning av kandidater och få en professionell bedömning av bästa möjliga kandidat till rollen.

Lika viktigt borde rekrytering av styrelseledamöter vara för att säkerställa en väl sammansatt styrelse med alla de kompetenser och erfarenheter som behövs för att ytterst leda bolaget mot dess långsiktiga strategiska mål.

Nyfiken och vill veta mer?

Professionell styrelserekrytering

Vi har förmånen att hjälpa många uppdragsgivare med styrelserekrytering där en erfaren rådgivare:

  • säkerställer att varje enskild kandidat till en styrelsebefattning har de strategiska och affärsmässiga egenskaper, omdöme och integritet som ska förväntas av en styrelseledamot
  • har rekryterat ledamöter med specifika kunskaper och erfarenheter som är nödvändiga för bolagets strategi framåt
  • har erfarenhet av att sätta samman hela styrelser där varje ledamot kompletterar varandra för en optimal styrelse utefter bolagets bransch, fas och utmaningar
  • har ett aktuellt nätverk av kandidater med de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas idag, till exempel digital kompetens, erfarenhet av tillväxtbolag och utlandsetablering, M&A etc.
  • har arbetat med allt från venture capital-ägda bolag i relativt tidiga faser som står inför att rekrytera sin första externa styrelseordförande, till mogna börsnoterade bolag som behöver förstärka styrelsen med specifik kompetens
  • har givetvis mångfaldsaspekten närvarande i alla rekryteringar
  • har genomfört ett stort antal styrelseutvärderingar och därmed har god kunskap om hur en effektiv styrelse är sammansatt

Styrelseutvärdering

Vi hjälper dig att genomlysa styrelsens och VD:s prestation med hjälp av vår egenutvecklade metod Board Analyzer. Metoden innehåller såväl en årlig utvärdering i enlighet med de nya riktlinjerna i Koden, och en regelbunden utvärdering för att skapa kontinuerliga förbättringar i styrelsearbetet.

Läs mer om styrelseutvärdering

Kontakt

Christine Martin
070-668 26 68
Maila Christine

Charlotta Wikström
073-755 26 92
Maila Charlotta

Styrelserekrytering

”Värdeskapande att få en oberoende professionell bedömning av potentiella ledamöters kompetens, förmåga och motivation, och att leta utanför de egna nätverken.”

Pin It on Pinterest