Styrelserekrytering

Styrelser och valberedningar erbjuds erfarna rådgivare med förståelse för styrelsers behov och utmaningar i olika skeden av ett bolags utveckling.

Bästa kandidaten finns oftast utanför det egna nätverket

Att ta in extern hjälp för att rekrytera VD eller andra nyckelbefattningar är sedan länge en självklarhet. Allt för att säkerställa en bred, oberoende sökning av kandidater och få en professionell bedömning av bästa möjliga kandidat till rollen. Lika viktigt borde rekrytering av styrelseledamöter vara för att säkerställa en väl sammansatt styrelse med alla de kompetenser och erfarenheter som behövs för att ytterst leda bolaget mot dess långsiktiga strategiska mål. Vi har förmånen att arbeta med många uppdragsgivare som förstår och värdesätter en erfaren rådgivare som:

  • säkerställer att varje enskild kandidat till en styrelsebefattning har de strategiska och affärsmässiga egenskaper, omdöme och integritet som ska förväntas av en styrelseledamot
  • har rekryterat ledamöter med specifika kunskaper och erfarenheter som är nödvändiga för bolagets strategi framåt
  • har erfarenhet av att sätta samman hela styrelser där varje ledamot kompletterar varandra för en optimal styrelse utefter bolagets bransch, fas och utmaningar
  • har ett aktuellt nätverk av kandidater med de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas idag, t ex digital kompetens, erfarenhet av tillväxtbolag och utlandsetablering, M&A etc.
  • har arbetat med allt från venture capital-ägda bolag i relativt tidiga faser som står inför att rekrytera sin första externa styrelseordförande, till mogna börsnoterade bolag som behöver förstärka styrelsen med specifik kompetens
  • har rekryterat till bolag i de flesta branscher som t ex bank, finans, fastighet, infrastruktur, retail, software, SaaS, basindustri, energisektorn, telekom, och servicesektorn
  • har mångfaldsaspekten närvarande i alla rekryteringar, vare sig det gäller kön, ålder, utbildning, etnicitet, geografisk hemvist eller något annat som säkerställer relevant bredd och dynamik i styrelsen
  • har genomfört ett stort antal styrelseutvärderingar och därmed har god kunskap om hur en effektiv styrelse är sammansatt
Vänligen kontakta mig!

Dela med en vän!

  • (Fyll i summan av siffrorna)

”Värdeskapande att få en oberoende professionell bedömning av potentiella ledamöters kompetens, förmåga och motivation, och att leta utanför de egna nätverken.”

Hör av er!

Vi pratar gärna vidare om era behov för att säkerställa bästa möjliga styrelse till ert bolag!

Birger Jarlsgatan 33
SE-111 45 Stockholm
info@stardustsearch.com