Styrelseutvärdering

Regelbunden utvärdering för professionella styrelser

I januari 2020 skärptes svensk kod för bolagsstyrning som uppmanar bolag och organisationer att genomföra årliga styrelseutvärderingar. En styrelse behöver vara snabbrörlig och hantera den komplexa omvärld vi lever i. Vid sin styrelseutvärdering bör man därför säkerställa att utvärderingen skapar förändring och värde – inte bara blir en ”tick-in-the-box”-aktivitet. Det är först då man har chansen att bli Sveriges bästa styrelse.

Styrelse- och vd-utvärdering som skapar värde

För att kunna åstadkomma en optimal styrelseutvärdering har vi tagit fram en ny approach som vi kallar för Board Analyzer. Board Analyzer analyserar och utvecklar kontinuerligt en styrelse och VD:s prestationer. Tillsammans med vår IT-partner TeamEngine erbjuder vi ett modernt utvärderingsverktyg som skräddarsys efter era behov. Vi kan sedan hjälpa er att översätta utvärderingens resultat för att skapa påtaglig och långsiktig förbättring och värde. Board Analyzer består av tre delar:

Puls-mätning

PULS-mätningen består av cirka sju frågor som genomförs efter varje styrelsemöte. De ger en ögonblicksbild av kvaliteten på det enskilda mötet och visar på trender för styrelsemötena över tid. Det är ett oerhört kraftigt verktyg för styrelseordföranden och ger styrelseledamöterna utrymme för reflektion och insikter över sina egna prestationer så väl som mötets värde.

VD- OCH STYRELSEANALYS

VD-och styrelseanalysen genomförs årligen för att utvärdera styrelsen och/eller VD. Fokus är på långsiktiga strategiska frågor, till exempel att VD har rätt kompetens för uppdraget och att styrelsen följer en strategisk plan samt bidrar till innovation och förnyelse i företaget. Frågorna täcker styrelsens och VD:s uppdrag och inkluderar även individuella utvärderingar där varje ledamot får feedback på sitt bidrag.

Workshop

När vi fått resultatet från VD- och/eller styrelseanalysen, bearbetas dem till en analys som vi går igenom med styrelseordföranden. Därefter leder vi en workshop med hela styrelsen där vi går från ord till handling. Syftet är att identifiera förbättringsområden och tillsammans med styrelsen besluta om konkreta åtgärder och arbeta fram en handlingsplan. Allt i syfte att förbättra samarbetet i gruppen och öka effektiviteten i styrelsearbetet.

Styrelseutvärdering med Board Analyzer

Stardust Search gör allt från administration till analys och leverans. Ett fullserviceerbjudande som ger styrelsens ordförande minimalt med eget arbete och styrelsen maximalt med utbyte. Board Analyzer är bland annat för dig som:

 • Inser värdet i en väl fungerande styrelse och VD som aktivt bidrar till företagets eller organisationens utveckling och lönsamhet
 • Vill ha en kvalitetskontroll av styrelsens och VD:s arbete
 • Är noterade på en officiell handelsplats/börs och därmed följer koden för Svensk Bolagsstyrning som i p.8.1 och 8:2 har krav på regelbundna analyser av styrelse och VD
 • Är i en tillväxtfas och vill försäkra er om att ni har rätt VD och ledamöter i styrelsen med kompetens för att möta framtiden
 • Vill ge valberedningen ett bra underlag för att besluta om styrelsens sammansättning, VD:s fortsatta förtroende eller för att matcha ett ägardirektiv
 • Inser värdet av att investera en halv dag om året för att i en workshop utveckla styrelsens arbete
 • Vill äga data och ha kontroll på informationen, samlad i en egen portal för att följa utvecklingen över åren

Vi på Stardust är övertygade om hur viktigt det är att fokusera både på vad:et och hur:et i en styrelse – vad fokuserar styrelsen sitt arbete på och hur fokuserar styrelsen sitt arbete på de frågorna. Kan ni förbättra bägge dessa aspekter så kommer ni garanterat förbättra ert styrelsearbete. Och först då har ni möjlighet att bli just Sveriges bästa styrelse.

Vill du ha en kostnadsfri demo?

Survey Manager

Survey Manager är ett verktyg från TeamEngine och ligger till grund för Board Analyzer.

 • Användarvänligt undersökningsverktyg
 • Ni kan skapa egna frågeformulär eller administrera tjänsten i egen regi med hjälp av färdiga mallar
 • Resultatet presenteras med en modern och pedagogisk grafik som ökar förståelsen och engagemanget i gruppen
 • Tryggt, säkert och med lagring i Sverige
 • Enkelt att komma igång och hjälp dygnet runt
 • Jämför resultaten mellan tidigare genomförda undersökningar
P

Board Analyzer

Board Analyzer är ett verktyg från Stardust Search som hjälper er att skapa förändring och värde av er styrelseutvärderingen.

 • Skräddarsytt för just er verksamhet
 • Ett komplett batteri av genomarbetade och relevanta frågor som täcker styrelsens och VD:s uppdrag
 • Workshop som skapar skillnad! Professionella talent management-konsulter med djup kunskap och erfarenhet av grupputveckling leder en workshop i syfte att identifiera förbättringsområden och tillsammans med styrelsen besluta om konkreta åtgärder
 • Åstadkommer resultat och skapar genomförandekraft – från ord till handling
 • Skräddarsydda presentationer för valberedningar och ägare om så önskas
 • Allt från administration till analys och leverans – ett fullserviceerbjudande som ger styrelsens ordförande minimalt med eget arbete

SURVEY MANAGER

 • Användarvänligt undersökningsverktyg
 • Egna frågeformulär eller enkla mallar
 • Modern och pedagogisk grafik

BOARD ANALYZER

 • Survey Manager
 • Pulsmätningar
 • Styrelseutvärdering
 • Workshop

BOARD ANALYZER +

 • Survey Manager
 • Pulsmätningar
 • Styrelseutvärdering
 • Workshop
 • VD-utvärdering

Webinar kring styrelseutvärdering

Webinar av TeamEngine tillsammans med Stardust med fokus på styrelseutvärderingar:
0:00​–03:55​ Välkommen & presentation av talare.
03:55​–8:55​ Christine Martin, Stardust talar om Board Analyzer.
18:55​–41:25​ Charlotta Wikström, Stardust talar om Board Analyzer.
41:25​–57:30​ Kristian Johansson, TeamEngine talar & visar Survey Manager.
57:30–1:13:56 Q&A och avslut.

Styrelserekrytering

Vi hjälper dig att få rätt kompetenssammansättning i styrelsen för att möta nuvarande och framtida utmaningar. Vi kartlägger styrelsens existerande kompetens och hjälper er att ta fram kompletterande profiler. Självklart hjälper vi även till med att tillsätta de nya styrelserollerna.

Läs mer om styrelserekrytering

Kontakt

Christine Martin
070-668 26 68
Maila Christine

Charlotta Wikström
073-755 26 92
Maila Charlotta

Styrelseutvärdering

»Board Analyzer – utvecklat av styrelseproffs, för styrelseproffs«

Pin It on Pinterest