Therese Reinfeldt

Therese har många års erfarenhet av executive search och styrelserekrytering. Hon har genomfört ett stort antal rekryteringar av VD och andra nyckelbefattningar inom ett flertal olika branscher med olika typer av ägare. Hon har även gjort närmare 250 styrelserekryteringar. Therese har även gedigen erfarenhet av styrelseutvärdering.

Therese har arbetat med såväl noterade, privata, statliga, som riskkapitalägda bolag och har god kunskap och förståelse för olika ägares utmaningar och prioriteringar. Hon har dessutom själv arbetat på ägarsidan och förstår därför väl ägarperspektivet i de uppdrag hon leder.

Therese är även återkommande talare och samtalsledare för professionella nätverk, styrelser och valberedningar på teman som t ex styrelsesammansättning, vägen till styrelseuppdrag, och ordföranderollens krav och kompetenser. Hon har också genomfört ett antal management assessment och second opinion uppdrag.

Mellan åren 2009 och 2013 arbetade Therese på Finansdepartementet som ansvarig för rekrytering och utvärdering av styrelser i de statligt ägda bolagen. Bolagsportföljen omfattade branscher såsom finans, fastigheter, retail, infrastruktur, energi och basindustri med ett värde på ca 580 mdr SEK. Hon bistod även i rekryteringsarbetet till AP-fondernas styrelser.

Dessförinnan arbetade Therese ca 10 år på Heidrick & Struggles i Stockholm och London. I Stockholm verkade hon som rekryteringskonsult inom den finansiella sektorn, men arbetade även inom IT/Telecom och professional services. I London var hon Talent Acquisition Manager för EMEA regionen, med huvudansvar för all senior rekrytering till 26 kontor i 17 länder.
Therese började sin karriär inom kapitalförvaltning på Skandia.

Therese har studerat nationalekonomi, statsvetenskap och engelska på Stockholms universitet och Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

 

Therese Reinfeldt

076-844 84 30

Birger Jarlsgatan 33
SE-111 45 Stockholm
info@stardustsearch.com