Ulrika Mehrotra

Ulrika har gedigen erfarenhet av HR och kommunikation inom rekrytering och employer branding från branscher som detaljhandel, försäkring och bygg- och fastighetsutveckling.

Hon har bland annat arbetat många år på NCC som ansvarig för rekrytering och employer branding, både i den svenska verksamheten och på koncernnivå. Närmast kommer Ulrika från det danska teknikkonsult företaget COWI där hon var globalt ansvarig för employer branding och rekrytering.

Förutom ansvar för att utveckla och implementera strategier och processer för svensk och internationell marknad inom sina tidigare ansvarsområden har Ulrika gedigen erfarenhet av operativ rekrytering och assessment, med tyngdpunkt på högre chefs- och specialisttjänster, också här internationellt.

Ulrika har en unik förmåga att snabbt skapa en förståelse för ett företags utmaningar kopplat till den roll som ska tillsättas. Ulrika brinner för att tydliggöra och utveckla sammanhang för såväl medarbetare som företag på en utmanande och ständigt föränderlig talangmarknad. Efter många år som beställare bidrar hon även genom sina egna erfarenheter med en kunskap och förståelse som kommer våra kunder tillgodo. Centralt i hennes arbete är alltid företagens kultur och värderingar.

Ulrika har en BA inom personalvetenskap samt en examen från IHR, Institutet för Högre Kommunikations- och Reklamutbildning, båda Stockholms Universitet.

Ulrika Mehrotra

070-821 02 23

Pin It on Pinterest