Utbildning

Rekrytera bättre så når du bättre finansiella resultat. Låt oss berätta hur du kan nå mer lönsamhet genom bättre rekrytering. Vi ger dig moderna, objektiva validerade metoder och verktyg som hjälper dig att göra fler lyckade rekryteringar, identifiera fler högpresterare, få djupare insikt om dina medarbetares styrkor och utvecklingsbehov och – sist men inte minst – du får mångfald på köpet!

Vi är inne i ett skifte just nu. Den gamla organisationsformen med tydliga klossar i triangelformade organisationsdiagram krackelerar. Digitalisering, demografiska förändringar och de nya generationerna på arbetsmarknaden kräver nya sätt att jobba. Medarbetare måste kunna anta nya roller beroende på vilken uppgift som ska lösas för stunden. De behöver ikläda sig olika roller i olika team – vilket innebär nya krav på dagens och framtidens medarbetare. De flesta chefer har sannolikt erfarenhet av både bra och dåliga rekryteringar och många kan säkert förundras över hur olika resultat rekryteringarna kan ge – men du kanske inte har analyserat resultatet i tydliga siffror?

Forskning har visat att ogenomtänkta rekryteringsmetoder resulterar i att 1 av 10 rekryteringar misslyckas. Med moderna och objektiva rekryteringsmetoder är det 49 av 50 rekryteringar som lyckas.

Vi kan hjälpa er att nå de bästa resultaten genom en genomtänkt, mer affärsmässigt rekryteringsprocess –  kort och gott rekrytera på ett modernt sett. Som det borde vara.

Vårt erbjudande

Under en eller flera heldagar utbildar vi er i vad modern kompetensbaserad och affärskopplad rekrytering egentligen är, hur den går till, hur den kan sättas upp och mätas. Vi fördjupar er kunskap kring intervjuer, tester, analyser eller hela rekryteringsprocesser. Ett axplock av vad ni får ut av utbildning:

 • Först och främst – rekrytering av mer kompetenta medarbetare
 • Förmåga att i högre grad skilja högpresterare från lågpresterare
 • Högre hit-rate, fler lyckade rekryteringar
 • Färre misslyckade rekryteringar
 • Förmåga att nå betydligt djupare insikt om kandidaters styrkor och utvecklingsbehov
 • Betydligt mer strukturerad intervjuteknik, målfokuserad kring uppgiften som ska utföras
 • Tydlig definition av vad kompetens är och hur den kan mätas
 • Ett mer objektivt sätt att rekrytera som leder till mångfald

Vi är experter på affärskopplad personbedömning och kompetensbaserad rekrytering. Vi har med framgång utbildat hundratals HR- och rekryteringsproffs såväl som noviser i hur man når bättre rekryteringsbeslut med hjälp av strukturerade metoder, verktyg och mätbara moment i rekryteringsprocesser. Vi delar gärna med oss av vår kunskap med teori, simuleringar, övningar och workshops.

Här är ett axplock av vad vi kan utbilda er i

 • Modern, affärskopplad och kompetensbaserad rekrytering – grunderna.
 • Intervjuteknik för rekryterare
 • Intervjuteknik för linjechefer
 • Tester och analyser i rekryteringsprocesser – mekanisk rekrytering

Vi erbjuder såväl generella utbildningar som skräddarsydda upplägg baserade på era specifika behov.

 

Nyfiken och vill veta mer?

Knowledge is power

Hör av er!

Vi pratar gärna vidare om hur vi kan hjälpa er att bli rekryteringsproffs!

Pin It on Pinterest