Våra tjänster

Vi på Stardust Search förstår den komplexa och snabbrörliga värld som våra kunder lever och verkar i och hjälper dem att identifiera vilka kompetenser och färdigheter som kandidater behöver för att bidra till framtida affärsutmaningar.

Vi ser till att kandidaterna matchar den faktiska företagskulturen och genom att skapa en positiv kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen bidrar vi alltid till våra kunders arbetsgivarvarumärke.

Executive Search

Vi rekryterar VD, ledande befattningshavare och andra nyckelroller med hjälp av moderna verktyg med hög validitet. Grundat på en analys av företagskulturen och kandidatens kunskap, förmåga och motivation säkerställer vi att varje rekrytering blir en långsiktig lösning.

Styrelse

Vi erbjuder styrelserådgivning och styrelserekrytering med hjälp av erfarna rådgivare som har förståelse för styrelsers behov och utmaningar i olika skeden av ett bolags utveckling. Vi hjälper även till med regelbunden styrelseutvärdering genom vår tjänst Board Analyzer vilket är en självklarhet för professionella styrelser.

Styrelse

Interim

Behöver ni anlita en senior ledare eller specialist för en tidsbegränsad period? Ta kontakt med oss så matchar vi era behov med kompetenta kandidater i vårt nätverk. 

Karriärcoaching

Vi är övertyga om att alla har en plats där de kommer till sin rätt – det handlar bara om rätt matchning! På Stardust erbjuder vi stöd till företag i oroliga tider på organisatorisk såväl som individnivå. Vi har verktyg för att kartlägga karriärdrivkrafter och vägleder utifrån era behov.

Assessment

En av våra mest centrala byggstenar för att säkerställa en objektiv och fördomsfri rekrytering är assessment. Vi har egna certifierade konsulter som genomför tester, tolkar och analyserar de, samt återkopplar till både kandidater och klienter för att ge en insiktsfull upplevelse.

Utbildning

Rekrytera bättre så når du bättre finansiella resultat. Låt oss berätta hur du kan nå mer lönsamhet genom bättre rekrytering. Vi ger dig moderna och objektiva metoder och verktyg som hjälper dig att göra fler lyckade rekryteringar, identifiera fler högpresterare, få djupare insikt om kandidaters styrkor och utvecklingsbehov och – sist men inte minst – du får mångfald på köpet!

Employer Branding

Vi arbetar med arbetsgivarvarumärken inifrån och ut. Genom att kartlägga, identifiera och utveckla våra kunders employer brand bidrar vi till att stärka och skapa långsiktig trovärdighet både internt och på den externa talangmarknaden.
Följ oss för att se alla publika rekryteringar
Våra styrkor
”Kunskap i all ära… Förmåga och motivation är de faktorer som avgör om en rekrytering blir långsiktigt lyckad.”
”Kunskap i all ära… Förmåga och motivation är de faktorer som avgör om en rekrytering blir långsiktigt lyckad.”
R

Analys

Företagskulturanalys säkerställer rätt person på rätt plats

R

Intervju

Kompetensbaserade intervjuer mäter kunskap, förmåga och motivation

R

Assessment

Tester och assessments förstärker en fördomsfri rekrytering

R

Employer Brand

Förmedlar kundens arbetsgivarvarumärke redan i rekryteringsfasen

Pin It on Pinterest