Varför Stardust Search?

Vi förstår den nya tidens bolagsutmaningar och vikten av att rekrytera personer som kan leda verksamheter i takt med de förändringar som sker i vår omvärld

Vi lever i en oförutsägbar värld som kräver nya typer av ledare som förstår framtidens organisationer, verksamheter och medarbetare. Detta ställer krav på oss inom executive search branschen att inte bara söka personer med rätt kompetenser och erfarenheter, utan att lägga allt större fokus på kandidaternas förmåga och motivation att anpassa sig till de ständiga och snabba förändringar som sker i näringslivet och världen runtom oss.

”För att möta framtidens utmaningar måste vi som search-bolag anpassa oss och möta kundernas och kandidaternas behov”

Stardust Search är nya tidens searchbolag därför att:

  • vi säkerställer att vi förstår vår kunds företagskultur på djupet för att matcha rätt kandidater och bidra med långsiktiga rekryteringslösningar.
  • vi lever kundens employer brand genom hela rekryteringsprocessen; från att ta tempen på kundens varumärke till att marknadsföra deras tjänster/produkter.
  • våra searchmetoder tillvaratar de digitala möjligheterna som ständigt utvecklas och uppdateras.
  • vi arbetar med kompetensbaserade intervjutekniker och genomför noggrann referenstagning och bakgrundskontroll.
  • vi är övertygade om att moderna tester/assessments behövs för att säkerställa objektivitet och mångfald.
  • vi agerar rådgivare och har förmånen att samarbeta nära våra systerbolag i Stardustgruppen som innehar spjutspetskompetens inom olika områden av talent management.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad som gör oss till den mest moderna och nytänkande aktören i vår bransch!

En del av Stardustgruppen

1.

Digitaliseringen
Sociala medier och databaser med god tillgänglighet och ett stort antal jobsaiter gör att det idag är relativt enkelt att hitta kandidater. Det gör att det finns ett överflöd av aktörer på rekryteringsmarknaden. För att göra rätt urval handlar det om att förstå kundens verkliga behov på djupet och därför blir utmaningen att inte bara hitta kandidater utan att också väcka ett engagemang hos kandidaterna. För att den ekvationen ska gå ihop krävs yrkesskicklig kompetens och användning av rätt verktyg, i rätt kanal och vid rätt tillfälle.

2.

Talangbristen
Befolkningspyramidens skeva utseende har skapat talangbrist på marknaden och man pratar idag om att ’the war of talents’ nu händer på allvar. Det gör att behovet av att identifiera rätt medarbetare till respektive roll blir desto viktigare. Det räcker inte att hitta ”trevliga” medarbetare, vi måste använda oss av kompetensbaserade, trovärdiga processer för att hitta långsiktiga lösningar, för både kund och kandidat.

3.

Framtidens organisationer
Med nya generationer växer även nya typer av organisationer fram. Framtidens organisationer kommer troligen inte vara pyramidformade utan baseras på självstyrande team i olika former. Då måste även kompetensförsörjningen följa med in i framtiden och spegla framtidens verksamheter.

En del av Stardustgruppen

Stardust Search är en del av Stardustgruppen. Tillsammas med våra systerföretag erbjuder vi hela kedjan inom Talent Management, från framtagning och implementering av HR-strategier till tillförlitliga assessment-verktyg, ledarutveckling och kommunikationskompetens inom employer branding.

Stardustgruppen, klicka för större bild.

Pin It on Pinterest